Účinnější web – blog

6.4.2010

Zencart: měnící se reviews

Filed under: zencart — Vašek Keberdle @ 15.49

Standartně se v reviews boxu zobrazuje pouze jedno první reviews.

po změně se ale mohou měnit
je potřeba editovat:

/includes/modules/sideboxes/reviews.php

ExecuteRandomMulti($random_review_sidebox_select, MAX_RANDOM_SELECT_REVIEWS);

if ($random_review_sidebox_product->RecordCount() > 0) {

require($template->get_template_dir('tpl_reviews_random.php',DIR_WS_TEMPLATE, $current_page_base,'sideboxes'). '/tpl_reviews_random.php');

} elseif (isset($_GET['products_id']) and zen_products_id_valid($_GET['products_id'])) {

// display 'write a review' box

require($template->get_template_dir('tpl_reviews_write.php',DIR_WS_TEMPLATE, $current_page_base,'sideboxes'). '/tpl_reviews_write.php');

} else {

// display 'no reviews' box

require($template->get_template_dir('tpl_reviews_none.php',DIR_WS_TEMPLATE, $current_page_base,'sideboxes'). '/tpl_reviews_none.php');

}

$title = BOX_HEADING_REVIEWS;

$title_link = FILENAME_REVIEWS;

require($template->get_template_dir($column_box_default, DIR_WS_TEMPLATE, $current_page_base,'common') . '/' . $column_box_default);

?>


a /includes/templates/your_template_dir/sideboxes/tpl_reviews_random.php
EOF) {
$review_box_counter++;
$content .= '

';
$random_review_sidebox_product->MoveNextRandom();
}
?>

zdroj: Forum zencart

Powered by WordPress

Google